Opvang na schokkende gebeurtenis

bedrijfsongevalCalamiteiten kunnen zich op verschillende manieren in uw bedrijf manifesteren. De ergste zijn brand en menselijke ongevallen. Bij een calamiteit in uw organisatie worden medewerkers vaak psychisch getroffen.

Schokkende gebeurtenissen kunnen grote psychosociale gevolgen hebben voor de mensen die betrokken zijn bij een dergelijke gebeurtenis. In het ergste geval verloopt de verwerking gestoord en kan iemand (langdurig) uitvallen als gevolg van psychische (over)belasting.

ADVIPE kan u bijstaan bij de eerste opvang van uw medewerkers bij een schokkende gebeurtenis. Wij bieden een luisterend oor, helpen gedachten te ordenen, bewaken het verwerkingsproces en wijzen de medewerkers op mogelijke (extra) hulp die beschikbaar is.

nazorgOns doel is om het eerste gesprek binnen 72 uur na het incident te laten plaatsvinden. Hierna vinden nog 2 gesprekken plaats: ongeveer 2 en 6 weken na het incident.

ADVIPE is alert op signalen van een stagnerend verwerkingsproces en zullen de medewerker, indien nodig, hierop wijzen en aangeven welke extra begeleiding helpend kan zijn.

ADVIPE heeft als doel de medewerker na een schokkende gebeurtenis te helpen de gewone draad van het leven weer op te pakken.

ADVIPE is in staat u discreet en met volstrekte geheimhouding bij te staan.

Terug naar boven | Vorige pagina